cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Školení a konzultace

Pravidelná školení v rámci projektu CRISTAL 

Závěrečné školení v rámci projektu CRISTAL se zdarma uskutečnilo 21. 11. 2013, 9:00 - 12:00 hodin.

Program:

Shrnutí a porovnání domácích a zahraničních zkušeností v oblasti moderních forem práce a work-life balance. Plánování diseminace projektu v souvislosti s potřebami zaměstnavatelů.


S prezentací na téma Work-life balance v Německu vystoupil zahraniční expert pan René Gehrt. Prezentace proběhla v němčině, byla tlumočena do češtiny.


S prezentací na téma Věková diskriminace v zaměstnání - poznatky veřejného ochránce práv vystoupil Mgr. Petr Polák, vedoucí oddělení rovného zacházení, kancelář veřejného ochránce práv.


Místo konání:
ÚMO Plzeň 3, Sady Pětatřicátníků 9, Plzeň
, 3. patro, velká zasedací místnost.

Vzhledem k velkému zájmu prosíme o zasílání vašich případných dotazů předem na adresu cristal@grafia.cz.

Témata jednotlivých školení vycházejí z požadavků a zájmu konkrétních firem / personalistů. Máte-li další náměty na školení, můžete je zasílat na adresu steinerova@grafia.cz.

soubor DSC_1225_web.jpg


USKUTEČNĚNÁ ŠKOLENÍ:


Říjnové školení projektu CRISTAL se zdarma uskutečnilo 17. 10. 2013 v Plzni. S prezentací na téma PRÁVNÍ OPORA A FLEXIKURITA MODERNÍCH FOREM PRÁCE vystoupila právnička Mgr. Ilona Kostadinovová. S prezentací MODERNÍ FORMY PRÁCE, IT SOUVISLOSTI A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE vystoupil IT konzultant, programátor a správce sítě Ing. Miroslav Pospíšilík z firmy ACE software service.
___________________________________________________________________

Školení projektu CRISTAL na téma KONTO PRACOVNÍ DOBY se zdarma uskutečnilo 18. 9. 2013 v Plzni. Se stejnojmennou prezentací vystoupila Renata Steinerová.
Zahraničním hostem byla švédská expertka Maria Renström, která přednášela na téma FLEXIBLE WORKING AND WORK-LIFE BALANCE IN SWEDEN. Její prezentace byla tlumočena do češtiny.
___________________________________________________________________

Školení projektu CRISTAL na téma TELEWORKING se zdarma uskutečnilo 20. 6. 2013 v Plzni. Se stejnojmennou prezentací vystoupila Renata Steinerová. S prezentací CLOUD COMPUTING, ONLINE NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ PŘI PRÁCI Z DOMOVA vystoupila Bára Zárubová (Spiralis).

Na závěr byly předány certifikáty absolventům minisérie školení CRISTAL za období leden - červen 2013.


________________________________________________________________

* Školení projektu CRISTAL na téma MODERNÍ FORMY PRÁCE A WORK-LIFE BALANCE VE WALESU zdarma uskutečnilo 16. 5. 2013 v Plzni. Se stejnojmennou prezentací vystoupily Amy Kordiak a Cathy Kennedy - manažerky projektu AGILE NATION ze společnosti CHWARAE TEG, Wales. Prezentace byla v angličtině, tlumočená do češtiny.

________________________________________________________________________________

* Školení projektu Cristal s názvem INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI NA TRHU PRÁCE V DÁNSKU se uskutečnilo 18. 4. 2013 v Plzni. Se stejnojmennou prezentací vystoupila dánská expertka Annette Thielke ze společnosti Sprogcenter Nordsjælland.

________________________________________________________________

* Školení projektu Cristal na téma ZDRAVÍ JAKO ZÁKLAD SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA se uskutečnilo 21. 3. 2013 v Plzni. Se stejnojmennou prezentací vystoupila DiS. Petra Slívová.

Osnova prezentace:

- Přehled a výklad platné legislativy

- Povinnosti zaměstnavatele

- Povinnosti zaměstnance

- Povinnosti poskytovatele lékařské péče

- Druhy lékařských prohlídek

- Hrazení lékařských prohlídek

 

Základní legislativa týkající se lékařských prohlídek:


Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění, platný od 1.4.2012 s odloženou účinností některých částí na 1.4.2013.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 29 bod 2,
§ 41 bod 1

Zákon č. 379/2005 Sb.o škodách způsobených tabákem, alkoholem aj. návykovými látkami,
§ 16 - vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky

Zákon 98/2012 Sb. o zdravotní dokumentaci, Příloha č. 1, bod 9 (lékařský posudek)

Vyhláška č. 306/2012 Sb.o vzniku a šíření infekčních onemocnění, § 4 činnosti epidemiologicky závažné

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

Směrnice MZd č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci a periodicitě prohlídek

Vyhláška č. 145/1988 Sb. o Úmluvě o závodních zdravotních službách

________________________________________________________________

* Školení
KONKURENCESCHOPNÝ A PRO ZAMĚSTNANCE ATRAKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL se uskutečnilo ve čtvrtek 21. 2. 2013 v Plzni.

S prezentací na téma Částečný úvazek, sdílené pracovní místo, pružná pracovní doba a stlačený pracovní týden vystoupila Renata Steinerová, vedoucí informačního a vzdělávacího centra projektu Cristal. 

Na tomto školení byly předány certifikáty "Mamma Friendly" firmám, ve kterých jsou zaměstnanci - rodiče přijímáni jako partneři.
________________________________________________________________

* Školení na téma KONTO PRACOVNÍ DOBY se zdarma uskutečnilo ve čtvrtek 17. ledna v Plzni. Se stejnojmennou prezentací vystoupila Renata Steinerová.
________________________________________________________________

* Školení na téma SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ANEB ZVLÁDNUTÍ PRÁCE A RODINY JAKO OBOUSTRANNĚ VÝHODNÝ TAH se zdarma uskutečnilo 13. prosince v Plzni.

S prezentací na téma Možnosti a meze využívání flexibilních forem práce z pohledu zaměstnance / zaměstnankyně vystoupila PhDr. Věra Kuchařová, CSc., vedoucí výzkumného týmu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

S prezentací na téma Aktuální řešení pro zaměstnavatele - Dětská skupina vystoupila Zuzana Černá, ředitelka Dětské skupiny Beruška v Českých Budějovicích.

S prezentací Dětský den pro zaměstnance a jejich rodiny vystoupila Jana Hamplová, personalistka Key Plastic Janovice nad Úhlavou.

Na závěr byla předána osvědčení úspěšným absolventům minisérie školení Cristal.


soubor DSC03461 kopie.jpg


* Školení na téma MODERNÍ FORMY PRÁCE VE VELKÉ BRITÁNII se zdarma uskutečnilo 8. listopadu 2012 v Plzni.
S prezentací na téma Work-life balance ve Velké Británii vystoupil Roy Smith ze společnosti MRS Consultancy.

soubor IMG_6149_web.jpg
Roy Smith


________________________________________________________________

* Školení na téma KONTO PRACOVNÍ DOBY se zdarma uskutečnilo ve čtvrtek 18. října 2012 v Plzni.

S prezentací na téma Konto pracovní doby vystoupila Renata Steinerová
a následovala diskuze o praktických zkušenostech po zavedení konta pracovní doby ve výrobním podniku. Na dotazy odpověděl Jan Švec, místopředseda regionální rady ČMKOS za Jižní Čechy, předseda základní odborové organizace Groz-Beckert s.r.o., člen předsednictva KOVO a člen evropské podnikové rady koncernu PRYM
 

___________________________________________________________________

* Školení na téma ABSOLVENTI A MODERNÍ FORMY PRÁCE se zdarma uskutečnilo ve čtvrtek 20. září 2012 v Plzni.

S prezentací na téma Atraktivita Moderních forem práce pro absolventy vystoupil doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
___________________________________________________________________

* Školení na téma ZDRAVÍ JAKO ZÁKLAD SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO
A RODINNÉHO ŽIVOTA
se zdarma uskutečnilo ve čtvrtek 20. června 2012 v Plzni.

S prezentací Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života vystoupila MUDr. Hana Šebková. Na téma Zdravotní prohlídky a související předpisy přednášel personalista 
Milan Švátora.

Na tomto školení byly předány certifikáty o absolvování minisérie témat k zavádění moderních flexibilních forem práce a podpoře rovných příležitostí
v rámci projektu CRISTAL.

 

 


 

  

soubor Vladimira_Michnova_web.jpg
Ing. Vladimíra Michnová, personální ředitelka firmy Linet spol. s r.o. a nositelka titulu Osobnost HR roku 2011, přednáší o zakládání firemních školek, 16. 11. 2011 v Plzni


soubor IMG_2762 kopie.jpg

Právnička Tereza Schořovská přednáší na téma Teleworking, 15. 9. 2011 v Plzni

 

Termíny uskutečněných školení: 

18. 4. 2013 - Integrace a rovné příležitosti na trhu práce v Dánsku

21. 3. 2013 - Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života

21. 2. 2013 - Konkurenceschopný a pro zaměstnance atraktivní zaměstnavatel
17. 1. 2013 - Konto pracovní doby
13. 12. 2012 - Slaďování pracovního a rodinného života aneb zvládnutí práce a rodiny jako oboustranně výhodný tah
8. 11. 2012 - Moderní formy práce ve Velké Británii
18. 10. 2012 - Konto pracovní doby
21. 9. 2012 - Absolventi a moderní formy práce
21. 6. 2012 - Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života
17. 5. 2012 - Atraktivní zaměstnavatel aneb slaďování práce a rodiny a bonusy pro zaměstnance
19. 4. 2012 - Částečný pracovní úvazek, stlačený pracovní týden,
sdílené pracovní místo a pružná pracovní doba

15. 3. 2012 - Teleworking
16. 2. 2012 - Konto pracovní doby
15. 12. 2011 - Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů
16. 11. 2011 - Firemní školky (Plzeň)
20. 10. 2011 - Částečný pracovní úvazek, stlačený pracovní týden, sdílené pracovní místo a pružná pracovní doba (Plzeň)
13. 10. 2011 - Regionální školení v Domažlicích
12. 10. 2011 - Regionální školení v Tachově
11. 10. 2011 - Regionální školení v Klatovech

soubor DSCN0325_web.jpg
Regionální školení v Klatovech, 11. 10. 2011

15. 9. 2011 - TELEWORKING (Plzeň)
18. 8. 2011 - ZAVEDENÍ KONTA PRACOVNÍ DOBY (Plzeň)
28. 7. 2011 - PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CRISTAL (Plzeň)

 

 

soubor skoleni_web.jpg
Představení projektu CRISTAL, 28. 7. 2011

Reakce na školení, které se uskutečnilo 28. 7. 2011:

 

"Dovolte, abych Vám touto formou velmi srdečně poděkovala za dnešní dopolední setkání v rámci realizace projektu Cristal. Gratuluji Vám ke změně a zároveň Vám přeji mnoho úspěchů, jak v profesionalním, tak osobním životě. Těším se na společná setkání a děkuji za Vaši energii, kterou do práce a projektu vkládáte.

Pokud chceme být dobrými manažery, nejdříve musíme být dobrými personalisty. V pracovním procesu se vždy setkáváme a pracujeme s lidským kapitálem, bez personálních dovedností to prostě nejde.

Děláte překrásnou práci."


Lidia Čech
Plzeňský Prazdroj, a.s.


 

 

 

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz