cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Další spolupráce


Audit rodina a zaměstnání
soubor logo_Audit_rodina&zamestnani.png
Audit rodina a zaměstnání je prostředek, jehož může společnost využít k rozvoji a optimalizaci personální politiky. Audit je vhodný pro jakýkoliv typ firmy, podniku či organizace, které mají více než 5 zaměstnanců a které působí v libovolném oboru výrobní či nevýrobní sféry nebo služeb. Cílem je zvýšení motivovanosti zaměstnanců, a tím podpoření ekonomických zájmů firem. Audit nabízí zaměstnavatelům (s více jak pěti zaměstnanci) možnost, jak za spolupráce s odborníkem v oblasti personální politiky sladit své zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců. Účast na Auditu rodina & zaměstnání je bezplatná.
Poradkyní auditu je supervizorka projektu Cristal Jana Brabcová.
Více informací viz web http://www.auditrodina.euhttp://www.mpsv.cz/cs/11477.


soubor Audit_rodina&zamestnani_web.jpg

____________________________________________________


Projekt FIT FOR FLEXI 
soubor logo_Fit_For_Flexi.jpg
Workshop projektu FIT FOR FLEXI se uskutečnil ve spolupráci s Hospodářskou komorou města Plzně 4. dubna 2013 v Plzni. S prezentací zde vystoupila vedoucí informačního a vzdělávacího centra projektu CRISTAL Renata Steinerová.


soubor Steinerova_1_web.jpg
Renata Steinerová představuje projekt CRISTAL na školení FIT FOR FLEXI

Projekt FIT FOR FLEXI je mezinárodní projekt zaměřený na podporu flexibilních forem práce a jejich šíření mezi zaměstnavateli. Projekt čerpá ze zahraničních zkušeností a nabízí také komplexní vzdělávací program pro rodiče s malými dětmi a osoby pečující o závislého člena rodiny.

Projekt realizuje jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings ve spolupráci se čtyřmi partnery: Spiralis (ČR), FIAP (Německo), Vårgårda kommun (Švédsko) a Muster-in (Polsko). Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Jedním z hlavních cílů projektu je přenést do českého prostředí ty modely slaďování rodiny a práce, které již v zahraničí úspěšně fungují a usnadňují rodičům návrat do práce. Projekt zároveň představí zahraniční i domácí zkušenosti s flexibilním zaměstnáváním a seznámí zaměstnavatele v České republice s jejich výhodami i úskalími.

Více o projektu naleznete na stránkách http://www.fitforflexi.cz


Kontaktní osoba:
Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková
E-mail: zdenka.havrlikova@chc.cz
Tel.: 210 215 364

 

____________________________________________________


Firemní školka - LINET spol. s r.o. Slaný

 

Firemní školka firmy Linet ve Slaném funguje již druhým rokem. Na její prostory byla využita nepoužívaná část výrobní haly na konci podnikového areálu. Rodiče, kteří vezou potomka do školky, tak pouze objedou areál a jsou ve školce, která má vstup přes hřiště. To znamená obrovskou úsporu času, protože nemusí ráno vozit dítě do jiné mateřské školy a odpoledne ho vyzvedávat na druhém konci města. Prostě jen předají dítě učitelkám a jsou v práci.

Děti tím pádem vědí, kde jejich rodiče pracují. Rodiče od nich neodjíždějí „někam do práce", ale děti znají konkrétní místo pracoviště matky či otce. Školka je vedena v rodinném stylu do té míry, že je možné, aby rodič své dítě během dne kdykoliv navštívil, pokud mu to pracovní povinnosti dovolí. Také je možné přivést dítě do školky kdykoli během dopoledne a ne pouze striktně na osmou hodinu, jak je to běžné v ostatních mateřských školách.

Školka Linet je vyjímečná i tím, že je v provozu i během prázdnin. Rodiče tak nemusí složitě zajišťovat hlídání, čímž jim ubydou starosti. Kdo má děti, jistě ví, jak složité je rozpracovat pro ně plán na dlouhé letní prázdniny, kdy se do hlídání většinou musí zapojit celá rodina včetně prarodičů. Zaměstnancům firmy Linet tedy tento problém odpadá.

Do školky je možné umístit děti již od dvou let, což samozřejmě vítají maminky, které si předem mohou naplánovat dvouletou rodičovskou dovolenou. Stejně tak je to výhodné i pro zaměstnavatele, kterému se brzy vrátí kvalifikovaná pracovní síla bez starostí, jak zařídit hlídání dětí.

Školka v areálu firmy Linet je prostě bezvadným příkladem toho, že když se chce, tak to jde. Projekt CRISTAL navázal se školkou Linet aktivní spolupráci.


http://www.linet.cz/zdravotnicka-technika/aktuality/
tiskove-zpravy/Projekty/projekty-firemni-skolka

Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Michnová


soubor Linet_web.jpg


____________________________________________________


tský klub Hobit

 

Dětský klub Hobit Plzeň spolupracuje s projektem Cristal a nabízí zaměstnavatelům možnost hlídání dětí zaměstnanců, kteří by se rádi vrátili po ukončení rodičovské dovolené do zaměstnání a mají zájem o práci na částečný pracovní úvazek.

 

http://www.dac-hobit.cz

Kontaktní osoba: Petra Obytová, tel. 777 144 474

 

____________________________________________________


Královská školička Plzeň

 

Královská školička spolupracuje s projektem Cristal a nabízí zaměstnavatelům, kteří nemají možnost zřízení vlastní firemní školky, možnost umístění dětí zaměstnanců.

Královská školička je zařízení pro předškolní děti od 2 do 6 let, s kapacitou 23 dětí, s celodenním stravováním a rodinnou atmosférou. Školička disponuje moderně zařízenou kuchyní, kde se pro děti připravuje kvalitní domácí strava dle zásad zdravé výživy. Velký důraz je kladen na pitný režim, děti mají celý den k dispozici velký výběr nápojů. Své služby poskytuje školka rodičům a dětem již od roku 1997.

 

Díky malému počtu dětí je možné se dětem individuálně věnovat (o děti se po celý den starají 2 paní učitelky a 1 asistentka), rozvíjet jejich osobnost a posilovat kladné vlastnosti. Vzhledem k pečlivě propracovanému a speciálně upravenému programu pro předškoláky jsou tyto děti kvalitně připraveny na vstup do první třídy.

 

Školička je také vhodná pro děti rodičů s nepravidelnou pracovní dobou - dítě může přicházet i odcházet v kteroukoliv denní dobu, nebo pro silně pracovně vytížené rodiče - dítě může po domluvě zůstávat i po běžné provozní době, která je 7:00 - 17:00 hod. Školka je vhodná i pro bázlivé nebo méně komunikativní děti, kterým je věnována zvláštní péče.

 

Královská školička nemá na dítě při vstupu do zařízení žádné požadavky (dítě nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, samo se obléct, atd.) pouze by mělo být schopné vydržet určitou dobu bez rodiče.

http://www.kralovskaskolicka.cz

Kontaktní osoba: Lenka Králová, tel. 605 918 984


soubor 1132869262-4339_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz