cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Příklady dobré praxe ve firmách

České dráhy a.s.

soubor Ceske_drahy_logo.jpg

Jedním ze zaměstnanavatelů, kteří využívají moderní formy práce, jsou České dráhy. Jejich zaměstnanci jsou vděčni, že jim společnost umožňuje rovnováhu pracovního a rodinného života. Vlakvedoucí Monika Lukešová, která se vrátila do práce po mateřské dovolené, k tomu uvedla: „České dráhy vycházejí vstříc matkám s malými dětmi a můžeme pracovat na zkrácený úvazek." Oceňuje i to, že jsou muži i ženy na stejných pozicích stejně finančně ohodnoceni. „Nedělají se mezi nimi žádné rozdíly, jak je tomu u jiných profesí," dodala Lukešová.soubor Maminky_v_CSOB-nejlepsi_HR_projekt.jpg
Více čtěte zde.
Článek v pdf zde.
Zdroj: www.hrnews.czVodafone Czech Republic a. s. 

soubor logo_Vodafone.jpg
Část zaměstnanců firmy pracuje v takzvaném režimu Flexi Office, flexibilní kanceláře. Mohou pracovat v kanceláři, kde sdílejí stoly se svými kolegy, nebo z domova. „Zaměstnance nehodnotíme podle počtu odpracovaných hodin, ale podle jejich výkonu a dokončených úkolů. Ty mohou po dohodě s nadřízenými plnit v podstatě kdekoliv a kdykoliv, pokud to charakter jejich práce dovoluje," popisuje praxi mluvčí Vodafonu Jana Háková.


Nabídkou flexibilních pracovních úvazků si firma zajišťuje loajalitu těch, kterým umožní lepší skloubení pracovního a rodinného života. Zároveň ale může i ušetřit. "Zaměstnanci díky Flexi Office mohou efektivněji plánovat svůj čas. Program flexibilní kanceláře zvyšuje motivaci, pohodu i efektivitu zaměstnanců. Mezi výhody pro zaměstnavatele patří mimo jiné například efektivnější nakládání s kancelářskými prostorami. Dlouhodobě ušetříme až dvacet procent všech pracovních míst v kanceláři, která kvůli nemocem, dovoleným či školením a pracovním schůzkám nebývají vůbec obsazena," vypočítává přínosy Jana Háková.

http://www.vodafone.cz

Kontaktní osoba: Jana Háková, PR specialistka
Česká spořitelna, a.s.
 
soubor logo_sporitelna.gif

 

Česká spořitelna v roce 2008 spustila komplexní program Diversitas, který se zaměřuje na systémový přístup k rovným příležitostem a na harmonizaci pracovního a osobního života. Cílem je rozvoj opatření na podporu rovných příležitostí nejen žen a mužů, ale i věkových skupin anebo národností.

Součástí programu Diversitas je program Čáp, který je zaměřen na podporu matek a otců v České spořitelně. Zaměřuje se na odchod rodičů na mateřskou a rodičovskou dovolenou a jejich opětovný návrat do práce. Česká spořitelna tak posiluje nové trendy zaměstnávání a nabízí svým zaměstnancům - rodičům - flexibilní formy práce jako pružnou pracovní dobu, částečný úvazek anebo práci z domova. Dalším benefitem je příspěvek na hlídání a také týden volna navíc pro nové tatínky. Součástí programu je také zachování zaměstnaneckých výhod k osobním účtům po dobu mateřské a rodičovské dovolené a dalších zaměstnaneckých benefitů jako například poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění. Záměrem programu je snížit odliv kvalitních zaměstnanců při narůstajícím počtu odchodů rodičů na mateřskou a rodičovskou dovolenou a snížit tak fluktuaci v České spořitelně.

Česká spořitelna obdržela v dubnu 2011 cenu „Společnost přátelská rodině" za vstřícný přístup k zaměstnancům s dětmi. Porota banku ocenila za systémový přístup k rovným příležitostem, flexibilní úvazky a za společenskou odpovědnost. Ocenění již osmým rokem uděluje Síť mateřských center. Česká spořitelna také získala za program Diversitas v soutěži Zaměstnavatel roku 2010 první cenu v kategorii Cena personalistů 2010. V roce 2009 si banka za program Diversitas odnesla první místo v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2009.

http://www.csas.cz

Kontaktní osoba: Jan Holinka, tiskové centrum České spořitelny 

Ahold Czech Republic, a.s.
soubor logo_ahold.jpg

Společnost Ahold Czech Republic nabízí pružnou pracovní dobu. "Nejčastěji ji využívají maminky na rodičovské dovolené, které se vracejí zpět do zaměstnání. Mají tak možnost plynule navázat na své dřívější zaměstnání, postupně se začlenit zpět do pracovního procesu a být v kontaktu s kolegy. Pružnou pracovní dobu nabízíme také studentům, kteří se podílejí na různých projektech v rámci centrály naší společnosti," vypočítává Tereza Rampasová, ředitelka lidských zdrojů operačního oddělení maloobchodní sítě prodejen Albert.

http://www.albert.cz
Kontaktní osoba: Tereza Rampasová, ředitelka lidských zdrojů operačního oddělení maloobchodní sítě prodejen Albert

 Škoda Machine TOOL a.s.

soubor logo_Skoda_Machine_Tool.gif

 

 

Firmě se velmi osvědčila zkrácená pracovní doba a model pružné pracovní doby. Využívají ji například pro ženy, které se vracejí po rodičovské dovolené nebo jim nastupuje dítě do první třídy. Dále pak u zaměstnanců, kteří například pečují o starší rodiče či ošetřují některého člena rodiny. Mnoho lidí prochází alespoň jednou v životě obdobím, kdy tyto formy práce potřebují - a využijí. Člověk, který si tímto způsobem vyřeší své osobní problémy, se později opět vrací například k plnému pracovnímu úvazku. Firma tím získá loajálního zaměstnance a nemusí tak vynakládat peníze na nábor nových a nezaučených.

 

http://www.cz-smt.cz/

Kontaktní osoba: Milan Švátora, personalista
SONY DADC
soubor logo_SONY.jpg

Firma využívá pružnou pracovní dobu a je připravena zavést konto pracovní doby, které konzultovali s pracovíky projektu Cristal. Zavádění konta pracovní doby je proces, při kterém je důležité komunikovat se zaměstnanci a vysvětlit jim, co to obnáší. Největším přínosem pro zaměstnance je, že nepřijdou o práci a firma nemusí ve slabých obdobích propouštět a ušetří tak peníze za nábor nových zaměstnanců.


http://www.sonydadc.com

Kontaktní osoba: Magdaléna Vroblová, personalistka 

 

 


Hannah, a.s.

soubor logo_Hannah2.jpg


Hannah je česká značka sportovního a outdoorového vybavení, která má tradici od roku 1991. Specializuje se na trhy střední a východní Evropy. Firma umožnuje svým zaměstnancům pružnou pracovní dobu a vychází jim vstříc v případě nemoci nebo ošetřování člena rodiny. V případě, že se zaměstnanec stará o dlouhodobě nemocného partnera, firma mu umožní pružné rozvržení pracovní doby kombinované s prací z domova. Když zaměstnanec překoná toto neradostné období, opět se může navrátit ke svému běžnému pracovnímu režimu.

Dobré zkušenosti má Hannah i s částečným pracovním úvazkem, který nabízí rodičům po návratu z rodičovské dovolené. Nově nastupujícím rodičům po rodičovské dovolené umožňuje pracovat na DPČ.

http://www.hannah.cz

Kontaktní osoba: Radek Svoboda

 

 


Firemní školka ČMSS - Denní centrum péče o předškolní děti PampeLiška

soubor logo_CMSS.jpg


ČMSS je jednou z prvních společností v České republice, které svým zaměstnancům nabízejí denní péči o předškolní děti. PampeLiška poskytuje společenské zázemí, zábavu a podmínky osobnostního rozvoje až třiceti dětem od dvou do sedmi let. Domovské podmínky nachází v budově v těsném sousedství s ústředím ČMSS (Praha 10-Vinice, Vinohradská 3218/169), neboť posláním centra je zejména péče o děti zaměstnanců.

Volná kapacita centra je k dispozici i pro děti rodičů, jež v ČMSS nepracují. Každý sudý čtvrtek odpoledne v měsíci mohou rodiče z řad zájemců hodinu až dvě nezávazně sledovat, jak by se jejich dětem v této školičce líbilo.

Provoz zahájila PampeLiška v pondělí 2. listopadu 2009 a od prvního měsíce se v ní ustálil týdenní program, v jehož rámci si děti vedle hraní užívají také zábavné výuky angličtiny, tělocviku, pravidelného zpívání a dalších zajímavých činností.

Děti si v PampeLišce osvojují základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, čištění zubů, kulturu stolování), učí se komunikovat s vrstevníky a připravují se na plynulý přechod do školních zařízení. Děti nejsou rozdělovány do skupin podle věku, PampeLiška usiluje o přirozené prostředí, v němž se mladší učí a starší pomáhají. PampeLiška podporuje dětskou zvídavost řešením zajímavých problémových úkolů.

Standardní provozní doba denního centra je celoročně od pondělí do pátku 7.00 až 17.00 hodin. Rodiče si mohou s PampeLiškou domluvit také individuální docházku dětí, například tři dny v týdnu, šest hodin denně apod.

Provoz denního centra PampeLiška zabezpečuje společnost Firemní školičky s.r.o., která má s vedením zařízení tohoto typu bohaté zkušenosti. Složení personálu odpovídá standardům platným pro mateřské školy a pravidlům Ministerstva zdravotnictví ČR. Na sedm dětí připadá jeden dospělý. Stravování v prostorách denního centra PampeLiška zabezpečuje smluvně společnost Eurest.

http://www.skolka-pampeliska.cz
Kontaktní osoba: Ilona Ouřadová, odbor Lidské zdroje CMSS

 

 

Komerční banka

soubor logo_KB.jpg

V Komerční bance připravili pro rodiče malých dětí speciální projekt: "Loni v lednu jsme spustili komplexní program pro zaměstnance na mateřské, resp. rodičovské dovolené. Umožňuje jim skloubit jejich osobní a profesní život, a to jak před odchodem na rodičovskou dovolenou, tak v jejím průběhu. A poté i před návratem zpět do zaměstnání. Program pro zaměstnance na mateřské, resp. rodičovské dovolené reflektuje naši nabídku alternativních pracovních úvazků, které primárně nabízíme právě rodičům malých dětí. Jedná se o práci na zkrácený úvazek, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce, práci z domova, sdílení pracovního místa či tzv. stlačený pracovní týden apod.," uvádí mluvčí KB Monika Klucová.

http://www.kb.cz 
Kontaktní osoba: Monika Klucová, tisková mluvčí KB

 Tesco Stores ČR, a.s.

soubor Tesco_logo.jpg

Firma se snaží vycházet vstříc nejen matkám na mateřské dovolené, ale obecně všem, kteří mají jakékoliv požadavky na flexibilní práci, například důchodcům či studentům. Nabízí jim možnost pracovat na zkrácené úvazky, a to jak v obchodech, tak i v centrální kanceláři. Na centrále se pracující rodiče mohou uplatnit při krátkodobých výpomocích nebo při práci na projektech. V obchodech, pokud to provoz dovolí, firma vychází vstříc individuálním potřebám jednotlivých rodičů a umožňuje jim zkrácené směny na konkrétní dny či hodiny v týdnu tak, aby mohli v pravidelný čas například vyzvedávat děti ze školky a podobně.

Podle personálního ředitele firmy Karla Foltýna jsou zaměstnanci spolupracující s firmou na stálé flexibilní úvazky navíc pro firmu výhodou oproti agenturním pracovníkům. „U pevně nastavených úvazků může manažer prodejny předem plánovat, kdy tyto zaměstnance lze využít například v době dovolených ostatních zaměstnanců nebo v sezónních pracovních špičkách," vysvětluje Karel Foltýn.

S rodiči, kteří chtějí zůstat doma s dětmi a věnovat se jim, jsou průběžně v kontaktu personální manažeři. V případě, že se vyskytne práce, která je pro ně vhodná, ozvou se jim s poptávkou po krátkodobé výpomoci, administrativní práci či práci na zkrácený úvazek.

http://www.itesco.cz

Kontaktní osoba: Karel Foltýn, personální ředitelHasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

soubor znak_HZS.jpg

Dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má příslušnice nárok na mateřskou dovolenou po dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství. Pokud po uplynutí této doby nenastoupí zpět na služební místo a začne čerpat rodičovskou dovolenou, je umístěna do tzv. zálohy. Její služební místo je tedy v tomto případě nabídnuto jinému zájemci. Hasičský záchranný sbor (HZS) Plzeňského kraje se snaží vyjít matkám po mateřské dovolené vstříc, a pokud po uplynutí doby, po kterou čerpala žena peněžitou pomoc v mateřství, má zájem pracovat, je jí umožněno pracovat na poloviční pracovní úvazek. Jedná se o ty případy, kdy to povaha vykonávané činnosti na služební pozici umožňuje.

Nastoupit zpět do zaměstnání na poloviční úvazek může žena také v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou a je tedy dle služebního zákona umístěna do tzv. zálohy. Jsou to ty případy, kdy se uvolní služební místo (příslušnice musí splňovat požadavky na uvolněné místo) a žena má zájem vrátit se do práce. HZS přímo příslušnice v záloze, které čerpají rodičovskou dovolenou, oslovuje a umožňuje jim pracovat na poloviční úvazek na uvolněné služební pozici.


http://www.hzspk.cz

Kontaktní osoba: por. Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí HZS Plzeňského krajeSTYL Plzeň

soubor Styl_logo.jpg

  Výrobní družstvo STYL PLZEŇ nabízí šití dámské, pánské a sportovní konfekce, pracovních a profesních oděvů a dalších textilních výrobků, dále výrobu plochého těsnění, knihařství, kartonáž, výrobu kancelářských potřeb a svařovaných PVC obalů, kabelovou
a drátovou konfekci, výrobu kabelových svazků a kompletační a kooperační práce.

„Momentálně má firma přibližně 300 zaměstnanců. Z toho třetina pracuje na částečný úvazek, přibližně 100 zaměstnanců využívá možnost pružné pracovní doby, zhruba polovina zaměstnanců pracuje z domova a jedna dílna využívá možnosti pracovat formou stlačeného pracovního týdne" říká Marie Vorálková, vedoucí personálního oddělení firmy. „Práce z domova není našimi zaměstnanci zneužívána, jak by si mohl někdo myslet, všichni, kteří jsou u nás tímto způsobem zaměstnáni, si práce velmi váží, poměrně často se jedná o pracovníky z těžko dostupných okrajových částí plzeňského kraje, pro které je nejen problematické jinou pracovní příležitost získat, ale důležitou roli pro ně hraje i to, že nemusí do práce dojíždět," dodává Marie Vorálková.

Spolupracovník jim práci přiveze až domů a firma poskytuje i servis na šicích strojích, které také dopravuje až do místa jejich bydliště a oni je mají k dispozici po celou dobu zaměstnání ve firmě. Když mají práci hotovou, opět ji pracovník firmy vyzvedne
a odveze. Tito zaměstnanci mají ve smlouvě pracovní pozici „švadlena domácká" a jako místo výkonu práce je uvedeno jejich bydliště.

„Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že na této pozici je téměř nulová fluktuace, což je pro firmu ekonomicky velmi výhodné," konstatuje Marie Vorálková. „Firma Styl byla založena roku 1957 a dosud se nevyskytl ani jeden pracovní úraz zaměstnanců pracujících
z domova," dodává Vorálková s tím, že je ochotna zaměstnavatelům, kteří se chystají tyto formy práce zavést ve svých firmách, předat osobní letité zkušenosti.


http://www.styl-plzen.cz
Kontaktní osoba: Marie Vorálková, vedoucí personálního oddělení


soubor _MG_9794_web.jpg
Zaměstnankyně firmy Styl u šicího stroje
GSP Plzeň, spol. s r.o.

 soubor logo_GSP.gif

 

Společnost Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 sloučením tří geodetických kanceláří. Využívá pružnou pracovní dobu i práci z domova. S oběma těmito úvazky má dobré zkušenosti. V případě, že má např. zaměstnanec pracující na počítači nemocné dítě, umožňuje mu firma pracovat na dálku z domova. On jí to pak oplácí svou vděčností a loajalitou.


Zaměstnavatel je rád, že lze vyřešit tyto situace vzájemnou domluvou a nemusí nabírat nové pracovní síly, protože zaškolení na PC program ve kterém firma pracuje je poměrně náročné.

 

http://www.gsp-plzen.cz

Kontaktní osoba: Luděk Maruna, jednatel společnosti

 

 

Daruma systems s.r.o.

soubor Daruma_Systems.jpg
 

Někteří zaměstnanci firmy - převážně z řad obchodních zástupců - pracují ve stlačeném pracovním týdnu. Je tomu tak proto, že od pondělí do čtvrtka objíždějí zákazníky
a pravidelně každý den překračují osmihodinovou pracovní dobu, a v pátek proto mají volno.

 

Od pondělí do čtvrtka bývají zpravidla na cestách a nevidí se se svou rodinou. Tím, že jim firma umožnila pracovat formou stlačeného pracovního týdne, mohou se rodině věnovat alespoň od pátku do pondělí. Zaměstnanci možnost stlačeného pracovního týdne velmi uvítali. „Já jako zaměstnavatel vím, že se mi v pondělí vrátí do práce odpočatí
a spokojení," říká k tomu jednatel společnosti Miroslav Mašek. „Na nových zakázkách
a kontaktech, které během následujících čtyř pracovních dnů získají i na následných ziscích je to vidět," dodává.

 

http://www.edaruma.cz

Kontaktní osoba: Miroslav Mašek, jednatel společnosti

  

  

Lékárna v Bezovce, Plzeň

 soubor Lekarna_Bezovka_logo.jpg


Lékárna v Bezovce v Plzni má otevírací dobu od 8 do 18 hod., celkem tedy 10 hodin. Protože by se při osmihodinové pracovní době dva zaměstnanci na plný úvazek nevyužili, zaměstnává majitelka jednu z pracovnic, Annu, na zkrácený úvazek na 5 hodin. Anna, která je matkou čtyřletého dítěte, to dokáže velmi ocenit a je za to vděčná.

 

Je na domluvě obou pracovnic, která kdy přijde. Například v osm ráno otevře Anna
a odejde ve 13 hodin, zatímco její kolegyně Tereza přijde až v 10 hodin a během polední špičky pracují společně, či naopak. Systém funguje bezvadně. Takováto forma práce se dá aplikovat nejen na lékárnu, ale na kterýkoliv provoz, v němž je otevírací doba podobná této.

 

Kontaktní osoba: Renata Kůrková, jednatelka společnosti

 

soubor lekarna_web.jpg

Renata Kůrková v Lékárně v Bezovce 

 

KS-Europe s.r.o.

soubor KS_logo.jpg

Firemní dětský den

Nápad pořádat na louce ve Šťáhlavicích Dětský den firmy KS-Europe se zdál být bláznivý. Jak jej zorganizovat? Jak získat lidi z firmy, aby šli ve svém volnu „blbnout" na louku? Pár nadšenců se ale k tomu ale postavilo s takovým zápalem, že se posledního ročníku zúčastnilo na dva tisíce dětí a dospělých.

Jak to všechno začalo? Zmiňovaných pár nadšenců spojilo síly se šťáhlavickými hasiči, pro které není, co se týká technického zabezpečení, nic problém. Postavit pódium a stan, pro případ, že by pršelo a zajistit stánek a lavice k němu. Zaměstnanci KS zatím nachystali soutěžní stanoviště, rekvizity a hlavně ceny pro děti, které úspěšně splní všechny úkoly na soutěžní trase.

Dětský den pravidelně zahajovala hasičská soutěž o pohár KS. Sjela se družstva
z blízkého i dalekého okolí. Každý rok jich přijelo víc a víc. Po předání poháru vítězi vypukla hlavní část dne - soutěž pro děti. Na každém stanovišti stál zaměstnanec KS. Jednou z disciplín bylo např. prohazování míčků figurínami. Každé dítě házelo na tři pokusy. „Kolik jsem za ten den posbírala míčků, jsem nikdy nespočítala," říká Kateřina Balounová z pořádajícího týmu. „Zato jsem celý den s radostí sledovala, jak ratolesti našim zaměstnancům od loňska povyrostly. A samozřejmě jsem je povzbuzovala v soutěžním zápalu. Hezké je, že na Dětském dni pravidelně vznikají i nová přátelství," dodává Kateřina Balounová.

Zaměstnavatelé, kteří platili svým zaměstnancům teambuilding například na Šumavě, nám navíc jistě dají za pravdu, že spolupracovat na takové akci jako je Dětský den je nade všechny „týmovky". Vždyť se musí řešit společné úkoly, jako je stavba lávky přes řeku nebo lanové dráhy mezi stromy.

Podle Kateřiny Balounové bylo s postupem času vlastně ctí být součástí týmu pořádajícího Dětský den. Večer byl vždycky zakončený táborákem s muzikou. Muzika byla také vlastní - zaměstnanci - amatérští hudebníci - založili skupinu „Sranda band"
a rádi ukázali ostatním, co dovedou.

I toto je dobrý příklad z praxe - spojení práce a zábavy, sladění pracovního a rodinného života. Spolupracovníci se totiž navzájem uvidí v úplně jiném světle. Paní personalistka
v kostýmku a lodičkách je najednou normální ženská v teniskách se dvěma dětmi, které se dožadují pozornosti. Stejně tak pan ředitel - normální člověk z masa a kostí, který si oblékne montérky, vezme do ruky kladivo a pomůže mistrovi výroby se stavěním stanu.
A ředitel najednou není jen přísný nadřízený, ale i dobrý parťák. 
 

http://www.ks-europe.com/cs

Kontaktní osoba: Ing. Petr Pojar, ředitel provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz