cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Teleworking

Teleworking je moderní forma práce, kdy zaměstnanec plní své pracovní úkoly na dálku - z odloučeného pracoviště s využitím telefonu, e-mailu, skype, icq a jiných moderních komunikačních prostředků. Pracovní činnost může vykonávat také z domova, pak se jedná o takzvaný homeworking. Možná je i kombinace práce z domova a práce na pracovišti. Je-li míst výkonu práce více, je nezbytné všechna tato místa v pracovní smlouvě uvést.

Pracovní doba je pro práci z domova omezena maximálně na 40 hodin týdně. Zaměstnanec si ji však může samostatně rozvrhnout podle svých potřeb, tedy její počátek a konec, přestávky v práci a tak dále. Pracovní dobu však může určit také zaměstnavatel. Případně stanovit přesně dobu, kdy musí být zaměstnanec zaměstnavateli k dispozici na telefonu apod.

soubor 1137473491-8920_web.jpg

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz