cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Pružná pracovní doba

Pokud si zaměstnanci volí začátek a/nebo konec pracovní doby sami, jsou na pracovišti v pevně stanovenou dobu zaměstnavatelem a odpracují stanovený počet hodin za den, týden nebo měsíc, pak se jedná o pružnou pracovní dobu. V zákoníku práce ji popisuje § 85.

Časové úseky, jejichž začátek a/nebo konec zaměstnanec sám volí, nazýváme volitelnou pracovní dobou. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti. Tento časový úsek se nazývá základní pracovní doba.

Začátek a konec základní pracovní doby určí zaměstnavatel. Volitelnou pracovní dobu určí zaměstnavatel na začátek a konec základní pracovní doby tak, že celková délka směny nepřesáhne dvanáct hodin.

Jak již bylo řečeno, může být pružná pracovní doba uplatněna jako pružný pracovní den, pružný pracovní týden nebo pružné čtyřtýdenní pracovní období (dle délky období, za které se požadovaná pracovní doba musí odpracovat).

Zaměstnavatel například stanoví základní pracovní dobu od 9.00 do 15.00 a volitelnou pracovní dobu stanoví 7.00 až 9.00 a 15.00 až 18.00. Jako formu zvolí pružný pracovní týden. To znamená, že zaměstnanec musí být na pracovišti každý den od 9.00 do 15.00 a je na něm, jak si zbývající pracovní dobu v celkovém počtu čtyřiceti hodin týdně rozloží, tak aby celková odpracovaná doba za jeden týden činila 40 hodin.

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz