cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Milníky projektu


Milníky projektu


prosinec 2010 - květen 2011 

Vytvoření infobanky k moderním flexibilním formám práce


duben 2011

Zahájení provozu call centra


duben - červen 2011
Natočení motivačního videa s příklady dobré praxe z podniků


květen 2011
Zřízení a zprovoznění informačního a vzdělávacího centra


červen 2011

Vydání publikace o moderních formách práce a slaďování pracovního a rodinného života


červenec 2011

Zahájení odborných kurzů a školení  
Představení projektu Cristal (Plzeň)

srpen 2011
Školení na téma Zavedení konta pracovní doby

říjen 2011
Regionální školení v Klatovech, Tachově a Domažlicích
Školení na téma Částečný pracovní úvazek, stlačený pracovní týden, sdílené pracovní místo a pružná pracovní doba

listopad 2011
Školení na téma Firemní školky 

prosinec 2011

Školení na téma Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

únor 2012

Školení na téma Konto pracovní doby

 
březen 2012

Školení na téma Teleworking

 

duben 2012
Školení na téma Částečný pracovní úvazek, stlačený pracovní týden,
sdílené pracovní místo a pružná pracovní doba 

 

květen 2012

Školení na téma Atraktivní zaměstnavatel aneb slaďování práce a rodiny a bonusy pro zaměstnance


červen 2012

Školení na téma Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života

září 2012

Školení na téma Absolventi a moderní formy práce


říjen 2012

Školení na téma Konto pracovní doby

listopad 2012

Školení na téma Moderní formy práce ve Velké Británii

prosinec 2012

Školení na téma Slaďování pracovního a rodinného života aneb zvládnutí práce a rodiny jako oboustranně výhodný tah

leden 2013

Školení na téma Konto pracovní doby

únor 2013
Školení na téma Konkurenceschopný a pro zaměstnance atraktivní zaměstnavatel

březen 2013
Školení na téma Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života

duben 2013
Školení na téma Integrace a rovné příležitosti na trhu práce v Dánsku

květen 2013
Školení na téma Moderní formy práce a work-life balance ve Walesu

květen - červen 2013
Přednášky projektu Cristal ve "vzdělávacím kontejneru" v rámci akce Kontejnery k světu

červen 2013
Školení na téma Teleworking a cloud computing 

 

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz