cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Kdy a jak projekt probíhá


Kdy a jak projekt probíhá

Projekt je realizován v období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013.


V první fázi projektu bude vytvořena infobanka na webu, která bude zahrnovat legislativní rámec, popis a vysvětlení souvislostí rovných příležitostí a work-life balance, stávající zkušenosti s realizací flexibilních forem práce na českém trhu i v zahraničí atd. Web se stane informační, výukovou a interaktivní komunikační platformou.


Ve druhé fázi se budou zástupci projektu prostřednictvím call centra aktivně obracet k zaměstnavatelům s nabídkou konzultací a kurzů, prostřednictvím nichž se budou uvádět zkušenosti a informace do praxe. Půjde zejména o aktuální informace a návody, jak zavést moderní flexibilní formy práce - např. teleworking, práci z domova, pružnou pracovní dobu, sdílená pracovní místa, zkrácené úvazky, ale i jak založit firemní školku apod.

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz