cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Cíle projektu


Cíle projektu
 

  • Motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí mužů a žen a sladění profesního a rodinného života

  • Informování a vzdělávání zaměstnavatelů (manažerů a personalistů) za účelem zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

  • Změna povědomí zaměstnavatelů o výše zmiňované problematice

  • Zvýšení využívání flexibilních forem práce
Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz